Konserter

Premiärkonserterna 


25 januari 2020 ägde den fullsatta premiärkonserten rum, under inspirerande ledning av dirigent Katarina Andreasson och med introduktion av Tommie Haglund. Denna följdes dagen efter av en familjevänlig matinékonsert. 

Mycket nöjda musiker och en entusiastisk publik ser nu fram emot Halmstads Symfoniorkesters nästa produktion.


Nästa symfoniproduktion är bokad! 23 och 24 januari 2021 kommer Katarina Andreasson åter leda orkestern genom en magisk musikupplevelse.